Daber

Daber je manjše gručasto naselje (leta 2007 je imelo 27 prebivalcev), ki je od Šentviške Gore oddaljeno slab kilometer. Vas leži na skrajnem vzhodnem robu Šentviške planote, neposredno nad dolino Idrijce, na nadmorski višini 645 m. Bližnja polja in travniki so prepredeni s številnimi vrtačami in manjšimi kraškimi jamami, pod naseljem pa izvira potok Tilnik, ob katerem so nekdaj postavili več manjših mlinov in žago na vodni pogon. Še ohranjena mlin in žaga, ki stojita tik za izvirom, imenovanim Pod skalo, sta danes vključena v turistično ponudbo Šentviške planote.

daber

Območje vasi je bilo naseljeno že v železni dobi, o čemer priča obsežno žarno grobišče iz prvega tisočletja pr. n. št., ki se nahaja pod domačijo Na Dobcu ob poti Šentviška Gora–Daber. Tu je na mestu, kjer danes stoji večje razpelo, nekdaj stala tudi manjša cerkev, posvečena sveti Magdaleni. Skozi vas vodi pot, ki je imela v preteklosti zelo pomembno vlogo, saj je predstavljala glavno povezavo krajev na Šentviški planoti s Cerkljanskim in Idrijskim. Jedro vasi sestavlja par večjih kmetij, ob katerih so v preteklosti postavili še več manjših hiš revnejših kmetov in bajtarjev, dve večji kmetiji pa stojita tudi v nižje ležečem zaselku Nart.

5-Nart_1 

Dodatne informacije

GPS koordinate +46° 6' 55.9794", +13° 53' 0.9024"
Povezava do Google Maps
Nadmorska višina: 641m
Število prebivalcev: 29

SentviskaGora2
KS Šentviška Gora

Galerija slik