Polje

Vas je zaradi svoje lege in urejenosti ena najlepših vasic na Šentviški planoti. V tem gručastem naselju, ki leži na robu večje ravnine pod vasjo Šentviška Gora na nadmorski višini 579 m, je leta 2007 živelo 37 prebivalcev. Zaradi obsežnih polj, ki obdajajo naselje, se je tu razvilo več premožnih kmetij s številnimi gospodarskimi in drugimi pomožnimi objekti.

Polje

Vas je leta 1906 skoraj v celoti pogorela, takrat obnovljene stavbe pa so se z manjšimi spremembami ohranile vse do danes in kažejo značilen, dokaj enoten videz, ki ga uvrščamo v tako imenovani škofjeloško-cerkljanski stavbni tip. Vse do danes pa se je v vasi ohranila tudi tradicija kmetovanja, o čemer pričajo obdelana polja in travniki ter kar nekaj sodobno urejenih kmetij z več deset glavami goveje živine. Nedaleč od vasi, ob poti proti Šentviški Gori, se nahaja tudi pomembnejše železnodobno grobišče, ki je bilo odkrito in raziskano že na začetku 20. stoletja in spada v čas tako imenovane svetolucijske kulturne skupine.

polje_1 

Dodatne informacije

GPS koordinate +46° 6' 40.449", +13° 51' 41.9184"
Povezava do Google Maps
Nadmorska višina: 584m
Število prebivalcev: 36

SentviskaGora2
KS Šentviška Gora

Galerija slik