Cerkev Marijinega obiskanja, Ponikve

1
Različni pisni viri, predvsem pa kamnita plošča z nepopolno letnico 148? in podpisom priznanega stavbarskega mojstra Andreja iz Loke, ki se nahaja na južni strani cerkve, pričajo, da so bili temelji cerkve postavljeni v osemdesetih letih 15. stoletja. Ta prva, skromna in v gotskem stilu grajena cerkev pa je kmalu postala premajhna. V 18. stoletju so jo zato povečali in ji dali baročni izgled. Vanjo so preselili oltar in druge dragocenosti iz tedaj že zapuščene in propadajoče cerkve svetega Nikolaja, ki je stala na nasproti ležečem hribu nad vasjo. Leta 1944 – ravno na praznik Marijinega obiskanja – so nemški vojaki cerkev požgali. Zgorelo je vse razen oltarnega kipa in božjega groba, ki so ju domačini uspeli rešiti. Razdejanje pa očitno še ni bilo dovolj veliko, saj so Nemci že naslednje leto za silo prekrito zgradbo še razstrelili. Od nekdaj mogočne cerkve je tako po končani vojni ostal le poškodovan zvonik in nekaj razrahljanega zidovja.

2
V takem stanju je ob številnih težavah in po zaslugi tedanjega župnika Janeza Lapanje leta 1952 pričakala novega graditelja, priznanega in cenjenega arhitekta Jožeta Plečnika. Šest let po izdelavi prvih načrtov za njeno obnovo je bila leta 1958 tretjič na novo posvečena. Pokazala se je s povsem novim, za Plečnika značilnim, za domačine pa dokaj nenavadnim izgledom. Od ostankov porušene cerkve je mojster ohranil le nekaj osnovnih arhitekturnih elementov (med njimi glavni zvonik), medtem ko je zunanjščina, še bolj pa notranjost, dobila povsem novo podobo. Ena izmed najzanimivejših in najkorenitejših sprememb je zagotovo spremenjejna orientacija cerkve. Plečnik je zamenjal dotedanjo lego oltarja in obrnil cerkveno ladjo proti vasi. Novemu vhodu je dodal lopo in ga arhitekturno poudaril z okroglim zvonikom, ki ga je imenoval »stolp angelov«. Spremenil je tudi lego slemena ter tako na novo osredinil dolgo in ozko cerkveno ladjo.

3
Marijina cerkev na Ponikvah predstavlja mojstrski preplet preteklosti in sedanjosti. S svojo namerno nesimetričnostjo, z menjavanjem različnih tehnik obdelave sten in z vključevanjem fragmentov ostalin v obnovljeno stavbo ustvarja neprestano napetost in radovednost ter prav poseben scenski učinek, ki obiskovalcu vzbuja čudenje in občudovanje ter ga sili k vedno novim ogledom. Zaradi svoje preteklosti, lege ter svojske podobe je prvovorsten, z odlokom občine Tolmin razglašen kulturni spomenik in edino večje Plečnikovo delo na Primorskem.

4
Ob 50-letnici smrti arhitekta Jožeta Plečnika je Tolminski muzej v zgornjem prostoru cerkve uredil tudi manjšo razstavo o zgodovini cerkve in njeni zadnji večji obnovi.

Ogled cerkve: Ključ za ogled razstave in cerkve si lahko izposodite pri hiši št. 2 pod cerkvijo ali po domače »Pr Brincu«. Zaželjene so predhodne rezervacije na stacionarni tel. 05/380 96 17 ali pa na tel. 040 168 901.

Za več informacij o ogledu razstave in same cerkve kliknite tukaj.

Virtualni ogled

Galerija slik