Cerkev svetega Vida, Šentviška Gora

1
Šentviška planota in Šentviška Gora, nekdaj glavno upravno in versko središče širšega območja, sta dobili ime po preprosti, a mogočni baročni cerkvi, posvečeni svetemu Vidu. Iz dokumenta papeža Celestina III. je razvidno, da je šentviškogorska duhovnija leta 1192 segala vse do Cerknega in Idrije na zahodu, do Podbrda, Stržišč in Nemškega Ruta na severu ter do Šebrelj in Idrije pri Bači na jugovzhodu. Skupaj s še dvema prafarama, Bovcem in Volčami pri Tolminu, je obvladovala celotno območje ob zgornjem toku reke Soče in njenih pritokih. Še starejšo in dokaj kontinuirano poseljenost tega območja pa izpričujejo številne arheološke najdbe iz starejše in mlajše železne dobe ter obdobja rimskega imperija.

2
Poleg bolj oddaljenih podružnic, ki so pozneje ena za drugo dosegle osamosvojitev, so bile šentviškogorski fari v 16. stoletju neposredno podrejene štiri manjše cerkve v bližnjih zaselkih in vaseh. V Zakraju je stala cerkev svetega Lovrenca, Pri Kapararju na začetku Šentviške Gore cerkev svetih Petra in Pavla, na Dobcu ob cesti na Daber cerkev svete Magdalene, na Prapetnem Brdu pa cerkev, posvečena svetemu Jakobu. 

Edina še stoječa osrednja cerkvena stavba, kakršno vidimo danes, je bila na temeljih njene predhodnice sezidana na začetku 18. stoletja. Prostorno notranjost cerkve krasijo trije oltarji. Glavni – baročni – nosi letnico 1794 in je bil prvotno na obeh straneh podaljšan z dvema stranskima vhodoma, nad katerima sta stala kipa svetih Petra in Pavla. Posebnost cerkve svetega Vida so stenske poslikave iz leta 1941, delo slikarja Toneta Kralja. Z njemu lastnim in prepoznavnim slogom je v prezbiteriju upodobil rešitev svetega Petra iz ječe ter spreobrnitev svetega Pavla, cerkveno ladjo pa krasijo prizori iz življenja in mučeniške smrti zavetnika cerkve svetega Vida. Upodobljeni motivi iz krščanske zgodovine so polni simbolike. Najbolj očitno sporočilo prinaša poslikava, ki prikazuje bičanje svetega Vida, na kateri je eden izmed mučiteljev upodobljen v značilni Mussolinijevi pozi in podobi. Prav zaradi izrazite protifašistične sporočilnosti in družbene angažiranosti, ki je bila v času italijanske okupacije, ko so poslikave nastale, hudo sankcionirana, je poslikava postavljena visoko pod strop kora, proč od nezaželenih pogledov.

3 

Galerija slik