Prireditve

Društva čez leto organizirajo različne prireditve, ki privabijo veliko domačinov, pa tudi obiskovalce iz drugih bližnjih krajev. Med najodmevnejše vsekakor spada tradicionalna folklorna prireditev Ajns, ki jo člani folklornega društva organizirajo od leta 1993. Prireditev nosi ime po plesu ajns, ki izvira s Planote in ga plešejo samo moški.Prireditve Tako kot vsaka novost je tudi Ajns potreboval nekaj let, da se je med občinstvom dodobra prijel. Zadnja leta ima bolj etnološki pridih, poskrbi pa prav za vsakega obiskovalca, ki je željan druženja, humorja, folklore, odrskih vložkov ali dobre glasbe. 

Prednovoletno srečanje Planotarjev, ki tradicionalno poteka vsako leto na dan 26. decembra, je kulturno-zabavna prireditev, katere izkupiček se namenja za skupno koristno porabo ali za humanitarne namene. Pri njeni organizaciji sodelujejo vsa društva na Planoti, odvija pa se izmenično v dvorani na Šentviški Gori ali Ponikvah. 

Poleg teh dveh tradicionalnih prireditev se po vaseh na Planoti po potrebi prirejajo tudi druge kulturne prireditve, za organizacijo katerih poskrbijo vedno zagnani domačini in člani posameznih društev. Vabimo vas, da obiščete vsaj katero izmed njih.