CB klub

Kratka zgodovina CB radiokluba

logoIz arhivske dokumentacije je razvidno, da segajo prvi začetki kluba že v leto 1983. Tega leta so se prvič zbrali ustanovitelji kluba, in sicer pri Andrijonu (tj. v gostilni Pri Lovcu) v Cerknem. V CB-ju so videli možnost prijateljevanja in druženja z drugimi, pa tudi hobi in nadomestek telefonskega omrežja, ki je bilo v teh krajih skromno pokrito. V letu 1984 so priprave za ustanovitev kluba potekale bolj aktivno, saj so bili ustanovitelji prisotni na treh delovnih sestankih z ostalimi CB-radioklubi v Slovenji. Zaradi neusklajenosti ustanovnih aktov, pravil kluba in drugih birokratskih zahtev je bil klub uradno potrjen šele 23. januarja 1985 na ustanovni skupščini v prostorih podjetja Eta Cerkno. Klub se je takrat imenoval CB-radioklub Porezen Cerkno, klicni znak članov pa je bil PC (papa charlie). Ob ustanovitvi so ostro začrtali pot, popularizirali dejavnost CB-radioamaterstva in tako v letu dni več kot podvojili članstvo. Klub je konec leta štel 37 članov. Že v naslednjem letu se je število CB-postaj zaradi geografsko razgibanega področja izredno hitro povečalo, kajti za marsikatero odmaknjeno gospodinjstvo je bila CB-postaja edina povezava z dolino. V ta namen sta bili nameščeni dežurni radijski postaji pri vratarju v tovarni ETA Cerkno in Psihiatrični bolnišnici Idrija. Članstvo se je povečalo na 120 članov.

Naslednjo leto, torej leta 1987, so se člani z idrijskega področja odcepili in ustanovili svoj klub, ki še danes deluje pod imenom CB-radioklub Merkur Idrija, članstvo

CB-radiokluba Porezen pa se je vse bolj širilo na tolminsko stran. V tem letu je bila postavljena dežurna postaja v tovarni Bača Podbrdo in ustanovljena sekcija za Baško grapo. Članstvo se je v tem letu kljub odcepitvi članov z idrijskega področja povečalo na 122. S skupnim sodelovanjem primorskih klubov (Soča Nova Gorica, Edvard Kardelj iz Dutovelj, Obala Piran, Merkur Idrija in italijanskega gosta Gorizia) je bilo konec avgusta 1987 organizirano največje tekmovanje na področju 27 MHz v Jugoslaviji.

V letu 1988 se je članstvo na Planoti tako razširilo, da se je pokazala potreba po postavitvi dežurne postaje v obratu tolminskega Metalflexa na Pečinah.

Glede na to, da so se aktivosti prenašale na člane s Planote in da je število članov tu raslo hitreje kot pa v matičnem Cerknem, so se člani odločili za postavitev postojanke na Ponikvah, na vzpetini z imenom Kuk. Leta 1994 je bila postojanka postavljena, kmalu zatem, leta 1997, pa je bil na skupščini kluba sprejet sklep o prenosu sedeža kluba iz Cerknega v Tolmin, obenem pa je bilo spremenjeno tudi ime kluba, ki se od takrat naprej imenuje Porezen - Krn Tolmin, klicni znak članov pa je PK (papa kilo). 

CB nekoč in danes

Maskota klubaRazlogov, zakaj so bile CB-postaje v naših krajih še nedolgo tega potrebne, je več. Največji pomen so imele v slabo dostopnih krajih, kjer so zaradi slabo razvitega telefonskega omrežja edine omogočale hitro obveščanje v nujnih primerih. Ko še ni bilo mobilnih telefonov, so bile CB-postaje zelo uporabne tudi za vzdrževanje zvez do 10 km, na primer med raznimi skupinami ljudi, za razna spremstva tekmovanj, za voznike kamionov, ribiške ladje itd. – torej povsod tam, kjer ni bilo drugih dostopnih zvez. In ko še ni bilo mogoče brskati po internetu, so si ljudje s CB-postajami krajšali čas in največkrat prav prek njih izvedeli novice iz bližnje in daljne okolice. Ljudje so še imeli čas, da so namesto e-sporočila ali SMS-a poklicali prijatelja na drugi strani hriba, s katerim so se morda videli le nekajkrat na leto, in z njim poklepetali prek CB-ja.

Danes nas v klubu druži prijateljstvo, ki traja že polnih 28 let. CB-postaje so zaradi drugih medijev izgubile svoj pomen, lahko pa se zgodi, da bodo spet pomembne, kajti ko vsi mediji odpovejo, radijski valovi še vedno delujejo.

Klub danes združuje približno 40 članov. Tesno sodelujemo s primorskimi CB-klubi: Obala Piran, Soča Nova Gorica in Merkur iz Idrije. Vsako leto je eden izmed klubov organizator skupnega kontesta (tekmovanja v vzpostavljanju zvez), tako da se s tem namenom srečamo nekajkrat letno. Skupaj praznujemo tudi svoje obletnice, saj so naša druženja zelo prijetna.

Vsako leto se člani februarja zberemo na skupščini, aprila pa imamo svoj tradicionalni klubski kontest (po potrebi organiziramo še katerega čez leto). Naše klubsko glasilo z imenom 27 Mhz izdajamo v januarju, zajema pa opise in komentarje dogodkov preteklega leta. Že tradicionalno pa je postalo tudi predprvomajsko kresovanje na Kuku in organizacija tekmovanja v ruskem kegljanju med društvi in klubi na Planoti, ki se navadno odvija v mesecu avgustu. Nazadnje lahko pridemo do zaključka, da čeprav so CB-postaje zaradi drugih medijev izgubile svoj pomen, nas skupni kontesti in druženja v postojanki na Kuku še vedno povezujejo.

Aktivni smo tudi kot člani Zveze društev za tehnično kulturo Tolmin. Ta zveza (na kratko ZOTK) povezuje osem klubov in društev, katerih skupni cilj je ohranjanje tehnične kulturne dediščine in prenašanje le-tega na mlade rodove.

Dodatne informacije

Kontaktni podatki
CB RK Porezen - Krn, Tolmin
p.p. 001
5283 SLAP OB IDRIJCI
E-pošta: cb.rk.pk@gmail.com
 
Predsednik: Darij Gruden, PK 105
Tajnica: Jožica Pirih, PK 181
Blagajnik: Mojca Jan, PK 01

Kontaktne osebe:
Darij Gruden, GSM: 041 624 274
Drgaica Lapanja, GSM: 031 293 458

Galerija slik