Pogoji in določila

Pogoji in določila

Dobrodošli na sentviskaplanota.si!

Ti pogoji določajo pravila in predpise za uporabo spletnega mesta sentviskaplanota.si, ki se nahaja na naslovu /.

Z dostopom do tega spletnega mesta predpostavljamo, da sprejemate te pogoje. Ne nadaljujte z uporabo sentviskaplanota.si, če se ne strinjate z vsemi pogoji, navedenimi na tej strani.

Naslednja terminologija se nanaša na te pogoje in pogoje, izjavo o zasebnosti in obvestilo o omejitvi odgovornosti in vse sporazume: “Naročnik”, “vi” in “vaš” se nanašajo na vas, osebe, prijavljene na tej spletni strani in skladne s pogoji podjetja in pogoji. “Podjetje”, “Sebi”, “Mi”, “Naši” in “Nas” se nanašajo na naše podjetje. “Stranka”, “pogodbenice” ali “nas” se nanašajo tako na stranko kot na nas same. Vsi pogoji se nanašajo na ponudbo, sprejem in upoštevanje plačila, ki je potreben za izvedbo postopka naše pomoči stranki na najbolj primeren način z izrecnim namenom zadovoljevanja strankinih potreb v zvezi z zagotavljanjem navedenih storitev družbe v skladu z in ob upoštevanju veljavnega prava Nizozemske. Vsaka uporaba zgornje terminologije ali drugih besed v ednini, množini, velikih začetnicah in / ali on / ona ali oni se šteje za zamenljivo in se torej nanaša na isto.

 Piškotkov

Uporabljamo uporabo piškotkov. Z dostopom do sendviskaplanota.si ste se strinjali z uporabo piškotkov v soglasju s politiko zasebnosti sentviskaplanota.si.

Večina interaktivnih spletnih mest uporablja piškotke, s katerimi lahko pridobimo podrobnosti uporabnika za vsak obisk. Piškotke uporablja naše spletno mesto, da omogoči funkcionalnost določenih področij in olajša ljudi, ki obiščejo našo spletno stran. Nekateri od naših partnerskih / oglaševalskih partnerjev lahko uporabljajo tudi piškotke.

License

Če ni drugače določeno, imajo sentviskaplanota.si in / ali njeni dajalci licence pravice intelektualne lastnine za vse gradivo na sentviskaplanota.si. Vse pravice intelektualne lastnine so pridržane. Do tega lahko dostopate od sentviskaplanota.si za svojo osebno uporabo, za katero veljajo omejitve, določene v teh pogojih.

Ne smete:

 • Objavi gradivo s sentviskaplanota.si
 • Prodaja, izposoja ali podlicenciranje materiala s strani sentviskaplanota.si
 • Reproducirajte, podvojite ali kopirajte gradivo s sentviskaplanota.si
 • Prerazporedite vsebino s sentviskaplanota.si

Ta sporazum začne veljati z dnem tega sporazuma.

Deli tega spletnega mesta omogočajo uporabnikom objavljanje in izmenjavo mnenj in informacij na določenih področjih spletnega mesta. sentviskaplanota.si komentarjev ne filtrira, ureja, objavlja in ne pregleduje pred njihovo prisotnostjo na spletnem mestu. Komentarji ne odražajo stališč in mnenj sentviskaplanota.si, njegovih agentov in / ali pridruženih podjetij. Komentarji odražajo stališča in mnenja osebe, ki objavlja svoje mnenje in mnenja. V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, sendviskaplanota.si ne odgovarja za komentarje ali kakršno koli odgovornost, škodo ali stroške, ki so nastali in / ali utrpeli zaradi kakršne koli uporabe in / ali objavljanja in / ali videza komentarjev na tej spletni strani.

sentviskaplanota.si si pridržuje pravico spremljati vse komentarje in odstraniti vse komentarje, ki se lahko štejejo za neprimerne, žaljive ali povzročijo kršitev teh pogojev.

Garantujete in zastopate:

 • Imate pravico objavljati komentarje na našem spletnem mestu in imate za to potrebna dovoljenja in soglasja;
 • Komentarji ne posegajo v nobeno pravico intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, patentom ali blagovno znamko katere koli tretje osebe, neomejeno;
 • Komentarji ne vsebujejo nobenega obrekovalnega, gnusnega, žaljivega, nespodobnega ali kako drugače nezakonitega gradiva, ki je vdor v zasebnost
 • Komentarji se ne bodo uporabljali za zbiranje ali pospeševanje poslovanja ali po meri ali predstavitev komercialnih ali nezakonitih dejavnosti.

S tem pošiljate sentviskaplanota.si neizključno licenco za uporabo, razmnoževanje, urejanje in pooblaščanje drugih za uporabo, reprodukcijo in urejanje vaših komentarjev v vseh oblikah, oblikah ali medijih.

Hiperpovezava na našo vsebino

Naslednje organizacije se lahko brez predhodnega pisnega dovoljenja povezujejo na našo spletno stran:

 • Vladne agencije;
 • Iskalniki;
 • Novinarske organizacije;
 • Distributerji spletnih naslovov se lahko na naše spletno mesto povežejo enako kot hiperpovezave do spletnih mest drugih podjetij, ki kotirajo na borzi; in
 • Akreditirana podjetja za celoten sistem, razen za zbiranje neprofitnih organizacij, dobrodelnih trgovskih centrov in dobrodelnih skupin za zbiranje sredstev, ki morda niso hiperpovezave do našega spletnega mesta.

Te organizacije se lahko povežejo z našo domačo stranjo, publikacijami ali drugimi informacijami na spletnem mestu, če povezava: (a) nikakor ni varljiva; (b) ne pomeni napačno sponzoriranja, odobritve ali odobritve strani, ki je povezana, in njenih izdelkov in / ali storitev; in (c) se prilega kontekstu spletnega mesta stranke, ki ga povezuje.

Lahko razmislimo in odobrimo druge zahteve za povezave iz naslednjih vrst organizacij:

 • splošno znani viri potrošnikov in / ali poslovnih informacij;
 • spletna mesta skupnosti dot.com;
 • združenja ali druge skupine, ki predstavljajo dobrodelne organizacije;
 • spletni distributerji imenikov;
 • internetni portali;
 • računovodske, pravne in svetovalne družbe; in
 • izobraževalne ustanove in trgovska združenja.

Odobrili bomo zahteve za povezave teh organizacij, če se odločimo, da: (a) zaradi nas povezava ne bi bila videti neprimerno do sebe ali do naših akreditiranih podjetij; (b) organizacija nima nobenih negativnih zapisov pri nas; (c) korist za nas od vidnosti hiperpovezave kompenzira odsotnost sentviskaplanota.si; in (d) je povezava v okviru splošnih informacij o virih.

Te organizacije se lahko povežejo z našo domačo stranjo, dokler povezava: (a) nikakor ni varljiva; (b) ne pomeni napačno sponzoriranja, odobritve ali odobritve povezovalne strani in njenih izdelkov ali storitev; in (c) se prilega kontekstu spletnega mesta stranke, ki ga povezuje.

Če ste ena od organizacij, navedenih v odstavku 2 zgoraj, in vas zanima povezava do našega spletnega mesta, nas morate obvestiti tako, da pošljete e-pošto na sendviskaplanota.si. Vključite svoje ime, ime organizacije, kontaktne podatke, pa tudi URL svojega spletnega mesta, seznam vseh URL-jev, s katerih nameravate povezati do našega spletnega mesta, in seznam URL-jev na našem spletnem mestu, na katere želite povezava. Počakajte 2-3 tedne za odgovor.

Potrjene organizacije lahko hiperpovezujejo na naše spletno mesto na naslednji način:

 • Z uporabo našega imena podjetja; ali
 • z uporabo enotnega lokatorja virov, ki je povezan z; ali
 • S pomočjo katerega koli drugega opisa našega spletnega mesta, ki je povezan s tem, je to smiselno v okviru in obliki vsebine na spletnem mestu stranke, ki ga povezuje.

Za povezavo, če ni licenčne pogodbe o blagovni znamki, ne bo dovoljena uporaba logotipa sentviskaplanota.si ali drugih umetnin.

iFrames

Brez predhodne odobritve in pisnega dovoljenja na naših spletnih straneh ne smete ustvarjati okvirjev, ki kakorkoli spreminjajo vizualno predstavitev ali videz našega spletnega mesta.

Odgovornost za vsebino

Ne odgovarjamo za nobeno vsebino, ki se pojavi na vašem spletnem mestu. Strinjate se, da nas boste zaščitili in branili pred vsemi trditvami, ki se pojavljajo na vaši spletni strani. Na nobenem spletnem mestu se ne smejo pojavljati nobene povezave, ki bi jih lahko razlagali kot lažne, nespodobne ali kriminalne ali ki kršijo, drugače kršijo ali zagovarjajo kršitev ali drugo kršitev pravic tretjih oseb.

Vaša zasebnost

Preberite pravilnik o zasebnosti

Pridrževanje pravic

Pridržujemo si pravico, da zahtevamo, da odstranite vse povezave ali katero koli določeno povezavo do našega spletnega mesta. Strinjate se, da na zahtevo takoj odstranite vse povezave do našega spletnega mesta. Prav tako si pridržujemo pravico do sprememb teh pogojev in pravil, ki jih lahko kadar koli poveže. Z nenehnim povezovanjem na našo spletno stran se strinjate, da ste zavezani in upoštevate te pogoje povezave.

Odstranitev povezav z našega spletnega mesta

Če na našem spletnem mestu najdete kakšno povezavo, ki je iz kakršnega koli razloga žaljiva, se lahko kadar koli obrnete in nas obvestite. Upoštevali bomo zahteve za odstranitev povezav, vendar nanje ne bomo dolžni ali odgovoriti neposredno.

Ne zagotavljamo, da so podatki na tej spletni strani pravilni, ne jamčimo za njihovo popolnost ali točnost; prav tako ne obljubljamo, da bomo zagotovili, da bo spletno mesto ostalo na voljo ali da bo gradivo na spletnem mestu sprotno posodabljano.

Disclaimer

V največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, izključujemo vsa zastopanja, garancije in pogoje v zvezi z našo spletno stranjo in uporabo te spletne strani. Nič v tem odpovedi odgovornosti ne bo:

 • omejite ali izključite našo ali vašo odgovornost za smrt ali telesno poškodbo;
 • omejite ali izključite našo ali vašo odgovornost za goljufijo ali lažno zavajanje;
 • omejite katero koli od naših obveznosti na kakršen koli način, ki ni dovoljen z veljavno zakonodajo; ali
 • izključite katero koli od naših ali vaših obveznosti, ki po veljavni zakonodaji morda niso izključene.

Omejitve in prepovedi odgovornosti, določene v tem oddelku in drugje v tej prepovedi: (a) veljajo v prejšnjem odstavku; in (b) urejajo vse obveznosti, ki izhajajo iz izjave o odpovedi odgovornosti, vključno z obveznostmi, ki izhajajo iz pogodbe, odškodninsko in kršitve zakonske dajatve.

Dokler spletna stran in informacije in storitve na spletnem mestu ne bodo na voljo brezplačno, ne bomo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo kakršne koli narave.

Nazaj na vrh